Årsmelding

2017 var et meget aktivt år for Bergen arkitektforeningen (BAF). BAF forsøker å ha et variert tilbud av arrangementer med alt fra forelesninger, workshops, debattmøter, «BAF-akademiet» og befaringer. Organisasjonen holdt totalt 20 åpne arrangementer i 2017 for både medlemmer og andre interesserte. BAF har i dette året fokusert på å ta opp temaer, diskusjoner og hendelser som direkte berører uvilking- og utforming av Bergen by. Det har også vært anledning til å hente inspirasjon fra dyktige gjesteforelesere fra både lokale, nasjonale og utenlandske arkitektkontorer.

Blant de mest populære arrangementene på vårprogrammet var «Bybanen + Sykkelbyen= sant?», «Prosjekteringsmetodikk» og «Byvisjoner 2020-Evaluering 20 år etter».  «Bybanen + Sykkelbyen= sant?» var arrangert i anledning høringsperioden til reguleringsplan for Bybanetraseen til Fyllingsdalen.  Dette var et dialogmøte med kommunes Bybanekontor som tok opp spenningen mellom de effektive sykkelvegplanene i høringsforslaget og bybanens mål om også å skape levende byrom. Arrangementet om prosjekteringsmetodikk inngikk i konseptserien «BAF-akademiet» som har et samtaleformat og særlig fokus på erfaringsoverføring mellom BAF-medlemmer. Dette møtet fikk særlig god oppslutning blant de yngre arkitektene og studentene ved Bergen arkitekthøgskolen. Arrangementet  «Byvisjoner 2020-Evaluering 20 år etter» var presentasjon ved flere Bergens baserte arkitekter som ga et tilbakeblikk på byvisjoner for byen utarbeidet i 1995 på oppdrag av Bergen kommunes som en del av Bergens miljøbyprogram.  Arrangementet ble holdt i regi av BAF sin seniorgruppe. På høstprogrammet stod flere arrangementer i anledning at forslaget til arealdelen av Bergen sin kommuneplan (KPA 2016) ble lagt ut til høring. Arbeidet med ny kommuneplan i Bergen ble først presentert av Bergen kommune i eget foredrag i oktober. I desember inviterte BAF sammen med NAL, BOBY, DRB og Byarkitekten til en workshop med målsetning om å utforme et felles innspill til høringsforslaget.

Særlig stor oppslutning i 2017 var det også på befaringene. I løpet av året har våre medlemmer kunnet bli med på omvisning på nye kunst- og designhøyskolen ved Snøhetta, nyrenoverte KODE1 ved 3RW arkitekter, diplomutstillingen «Til dømmes» ved Bergen arkitekthøgskulen og på parkvandring i nyrenoverte Nygårdsparken ved TAG arkitekter. På våre arrangementer i 2017 har det deltatt fra ca. 20 til 120 personer.

Under årsmøtet i april ble Lars Clementsen Pedersen valgt som leder for organisasjonen. Pedersen mottok lederstaffetten i august fra avtroppende leder Geir Brekke. En viktig fanesak for styreleder Lars Clementsen Pedersen høsten 2017, har vært arbeidet med å bevisstgjøre aktører i Bergen med hensyn til verdien av å ha arkitekter med i juryen på parallelloppdrag.