Arkitektens beskrivelse

Skansemyren barnehage er dimensjonert for 60 barn, ca 40 barn under 3 år og ca. 20 barn over 3 år. Barnehagen er planlagt som en barnehage med 3 hjemmeområder og ulike temarom felles for hele barnehagen. Fingarderober med tilhørende leke- og oppholdsareal utgjør et felles ankomstpunkt for barn, foreldre og ansatte. Barnehagens tre hjemmeområder er organisert sentralt rundt dette ankomstpunktet. Det gjør at foreldre ikke skal gå unødig langt for å avlevere barn på hjemmeområdene. Det gjør det også enkelt å orientere seg i bygget.

Barnehagen er planlagt som en barnehage med 3 hjemmeområder og ulike temarom felles for hele barnehagen. Fingarderober med tilhørende leke- og oppholdsareal utgjør et felles ankomstpunkt for barn, foreldre og ansatte. Barnehagens tre hjemmeområder er organisert sentralt rundt dette ankomstpunktet. Det gjør at foreldre ikke skal gå unødig langt for å avlevere barn på hjemmeområdene. Det gjør det også enkelt å orientere seg i bygget.

Ankomstpunktet utgjør kjernen i barnehagen, og blir således barnehagens “hjerte”. Midt i rommet er det plassert en liten møbleringsøy av garderobeskap. Skapene danner et “hemmelig rom”, men fungerer også som en naturlig ledelinje til hovedtrapp og heis, og adskiller leke- og oppholdsområdet fra barnehagens hovedganglinje.

Et av hjemmeområdene er direkte forbundet med samlingsrommet. Dette rommet har store vinduspartier som rammer inn utsikt og kontakt til forbigående tur- og gangvei i nordøst. De to andre hjemmeområdene ligger som mindre bygningsvolum mot uteareal i sør. Sammen med et tredje bygningsvolum, et temarom, bearbeides disse som “huler” hvor barn og ansatte kan trekke seg tilbake.

Det er lagt stor vekt på bruk av naturlig treverk både inne og ute. Fleksibiliteten i barnehagen ligger i barnehagens åpenhet og de mange ulike romstørrelser – som kan endres etter behov og pedagogiske prioriteringer.