Nytt skolebygg i massivtre og energiklasse A

Ulsmåg skole i Bergen er en eksisterende barneskole fra 1971, som skal rives og bygges ny. Den nye skolen skal romme 600 elever fra 1.-7. klasse, og vil etter planen stå ferdig ved utangen av 2014. Skolen er prosjektert som et energiklasse A bygg, med vegger i massivtre, og er tegnet av Ola Roald AS Arkitektur

Fasaden skal være inviterende og innby til transparens og åpenhet. Det har også vært viktig med en tydelig arkitektur som går i dialog med omgivelsene, samtidig som den gir bygget en egen identitet. Utformingen av fasaden har derfor hentet inspirasjon fra byggene rundt ved blant annet å ha elementer av tre i fasaden. I tillegg har nærheten til vannet og sjøen på Nøstet vært et viktig valg som metafor for utformingen av det ytterste laget i en dobbel glassfasade. Vannet er et viktig element på Vestlandet og derfor brytes glassene som bølger rundt hovedvolumet.  Brytningen i glasset inviterer også til å bryte fasaden ned til en menneskelig skala. Dette gjør Jonsvollskvartalet til en inviterende og viktig del av byens bybilde.

Været og himmellyset på Vestlandet er spesielt, og endrer seg hele tiden fra skyet til solskinn. Fasaden endrer uttrykk med det skiftende været. Relieffene i den bølgende fasaden der glasset går ut og inn er med å forsterke dette, og gir en stadig endring i byggets utrykk gjennom hele døgnet og de ulike årstidene.

Bygningen har en enkel, tydelig og komprimert bygningsmasse. De utvendige fasadene mot omgivelsene er formet som et langstrakt rektangel, som brytes opp og dekomponeres på innsiden for å skape nisjer, oppholdssteder og ulike situasjoner for barna. Volumet ligger inn i terrenget, slik at det er direkte kontakt ut både i 1. og 2. etasje

Form, fargevalg og materialer gir bygget en indre skulpturell identitet, der lys, tre og stein har vært førende materialvalg for å skape tidløse rammer for fremtiden.

Skolen er sonedelt med åpne fellesområder i 1. etasje, samt administrasjon, og garderober for småskolen som ligger inn mot terrenget. Undervisningsrom, foruten 1. trinn, ligger i 2. etasje, fordelt på fire volum som skaper en overgang mellom de ulike trinnene.