Jonsvollskvartalet

Et Nytt kraftsenter for Vestnorsk Verdiskapning

Skansemyren barnehage

Nominert til Arkitekturprisen 2017

Ulsmåg skole

Et Nytt kraftsenter for Vestnorsk Verdiskapning

Zander K

Et energi- og miljøvennlig kontorbygg med en markant profil langs Bergen stasjon

Høgskolen i Bergen

Transformasjon av industribebyggelse til moderne læringssentrum